Zakat ya di Lazim

Gelora Tebar Qurban

Kata Qurban dalam bahasa Arab berarti qarraba-qurbanan-qaribun, yang artinya dekat. Makna ini diterjemahkan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan menyingkirkan hal-hal yang menghalanginya, seperti ego, nafsu, serta rasa cinta pada harta yang berlebihan.